Flag

Martin's Taekwondo Page

Flag

Home

Training

Poomse

Literatur

Begriffe

Links

Stellungen - sogi

koreanisch

deutsch

Moa - sogi

Geschlossene Stellung

Naranhi-sogi

Parallelstellung

Pyonhi-sogi

Offene Parallelstellung

Ap-gubi

Vorwärtsbeugestellung (Chongul-sogi)

Dwit-gubi

Rückwärtsbeugestellung (Hugul-sogi)

Juchum-sogi

Sitzstellung

Kima-sogi

Reiterstellung

Dwitpal-sogi

Rückwärtsballenstellung

Bom-sogi

Tigerstellung

Koa-sogi

Kreuzstellung (Kyocha-sogi)

Hagdari-sogi

Kranichbeinstellung

A-Z
Kommandos
Zahlen
Schlagflächen
Stellungen
Techniken


Home

Training

Poomse

Literatur

Begriffe

Links